Liên hệ
 
{$store_address}
{if="$send_status == 'success'"}

Cảm ơn quý khách đã liên hệ.

Chúng tôi đã nhận được thông tin và sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất

{else}
Quý khách vui lòng gửi thông tin theo form sau :

Tên bạn *
Email *
Điện thoại
Thông tin liên hệ *
Mã bảo mật (Lấy mã khác)
 
{/if}